• Sever #1
 • Sever #2
 • Zoom+ Views: 2.3K

  Đưa cô gái lạc đường về nhà anh tài xe được món hời

  Đưa cô gái lạc đường về nhà anh tài xe được món hời, có điện như miễn là bạn ngồi vào chỗ. Một miếng lá đồng nhỏ được gắn vào thân silicone, và các điểm tiếp xúc bằng kim loại cũng được gắn vào hai vòng để cung cấp kích thích điện. Khi phần mềm dương vật tách khỏi khối điều khiển, một khi máu hơi đông và đạt đến độ dài điều khiển đã cài đặt (khác nhau ở mỗi người), bộ điều khiển sẽ tiếp xúc với đầu dương vật (quy đầu), và sau đó do các đường kích thích quy đầu, nó sẽ trực tiếp cương cứng, và bộ điều.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image